1025 personen, 148 documenten en 23 foto's in het archief.    
HOME
FAMILIENAAM
ARCHIEF
LEDEN


Achternamen

Als we bladeren door het archief, met name wat verder terug in de tijd, dan valt het op dat men niet altijd de achternamen gebruikten zoals wij dit vandaag de dag doen. Het dragen van een achternaam is niet altijd gebruikelijk geweest. Hoe zit dit precies en hoe is het huidige systeem dan tot stand gekomen?

Tweede naam

Het overgrote deel van de bevolking droeg geen achternaam. Toen de bevolking groeide begon de situatie te ontstaan dat er twee of meerdere personen met dezelfde voornaam in de buurt woonde. Dit leidde tot verwarring. Mensen begonnen zelf een tweede naam te kiezen. Mensen met aanzien kozen de naam van hun landschap of de naam van hun boerderij als tweede naam. Deze naam was eigenlijk al een familienaam, of achternaam, want deze werd overgedragen naar de volgende generatie.

Het eenvoudigere volk, met name op het platte land, koos een naam die per generatie weer veranderde, een persoonlijke eigenschap (de Grote, de Kale, Vrolijk, etc), een beroep (bakker, de Slager, etc) of een patroniem. Een patroniem is een verwijzing naar de vader, 'patroniem' betekent 'vadersnaam' in het latijn. De zoon Frans kreeg dan de naam van zijn vader Jan toegevoegd, Frans Janszoon of Jansz. Bij dochters werd het Jansdochter of Jansdr. Indien een moeder ongehuwd was, werd ook wel naar de moedersnaam verwezen, we spreken dan over een matroniem. Een patoniem kwam ook voor in combinatie met een familienaam (Gijsbertus Hendriksz van Buitenhorst).

Analfabeet

De kerk legde vanaf 1650 systematisch gegevens vast van de bevolking, in de zogenaamde doop, trouw en begraaf-boeken (DTB-registers). Omdat een groot deel van de bevolking analfabeet was, verschilde vaak schrijfwijze van een naam binnen een familie. Ook kwam het voor dat een persoon zelf onder verschillende schrijfwijzen werd geregisteerd. (Zie ook verbastering).

Napoleon Bonaparte

Het werd allemaal anders vanaf 1795. Nederland werd bezet door Frankrijk.
In de tijd van de franse bezetting stelde Napoleon iedereen verplicht een achternaam te dragen.
Louis Bonaparte, broer van Napoleon, bestuurde het Nederland. In 1810 werd hij afgezet door Napoleon, omdat het het niets eens was met de wijze hoe Louis Nederland bestuurde. Nederland werd ingelijfd door Frankrijk, waardoor het zijn zelfstandigheid verloor en onder Franse wetgeving kwam. In 1813 werd Nederland bevrijd.

De Franse overheersing heeft geleid tot een aantal veranderingen in Nederland. Huisnummers zijn ingevoerd, de basis gelegd voor de wetgeving zoals we deze vandaag de dag kennen en werd iedereen verplicht een achternaam te kiezen en deze te laten registeren in het register van naamsaanneming. Deze laatste wet werd op 18 augustus 1811 ingesteld ten behoeve van de dienstplicht. De gezinshoofden moest een naam opgeven die voor alle gezinsleden van toepassing was.

Het opgeven van een achternaam nam niet iedereen serieus. Sommige dachten dat deze regel van tijdelijke aard zou zijn, en weer werd opgeheven zodra de Franse overheersing voorbij was. Niet iedereen gaf dan ook gehoor aan deze regel of met liet de meest vreemde namen registeren of de fransen een hak te zetten; Poepjes, Dom, Naaktgeboren, Niemandsverdriet, Zuurbier, etc. Deze wet bleef echter na de Franse tijd in stand en werd in 1825 door koning Willem I bij Koninklijk besluit herhaald. Wie nu nog geen achternaam had laten registeren kon op straf rekenen. Ook de sceptici lieten nu een naam registeren of wijzigen. Het wijzigen van een naam kan vandaag de dag nog steeds onder koninklijk besluit.

De meeste mensen namen de regel in 1811 wel serieus en lieten een naam registeren. Mensen die al een achternaam gebruikten, lieten deze registeren. Mensen met een patroniem, beroep of een eigenschap als tweede naam lieten deze als achternaam registeren. Omdat de keuze van een naam vrij was, kozen mensen ook de herkomst als achternaam, zo onstonden namen als Amsterdam, van Groningen, etc. Ook de manier van leven werd gebruikt in de achternaam wat leidde tot achternamen als van Dijk, van der Wal, etc.

Mensen verfraaide ook hun naam, door bijvoorbeeld hun naam op zijn Frans (van Bos werd Du Bois) of Latijn (Kuipers werd Kuperus) te laten registeren. Toch hielden de meeste mensen het eenvoudig, want een simpele arbeider met een dure naam kon rekenen op spot.

Burgelijke Stand

Vanaf ongeveer hetzelfde moment dat men in 1811 verplicht werd een achternaam te dragen, werd de Burgelijke Stand ingevoerd, het systeem dat we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Deze hield per gemeente registers bij van geboorte, huwelijk en overlijden, die men verplicht werd aan te geven. Voor- en achternamen waren nu officieel en verbastering zoals in de tijd dat de kerk de gegeven nog bijhield, kwamen vanaf nu bijna niet meer voor. De DTB-registers van de kerken werden geconfisceerd en als basis gebruikt voor deze bevolkingsregistratie van de overheid.Laatst bijgewerkt op 12-05-2021