1025 personen, 148 documenten en 23 foto's in het archief.    
HOME
FAMILIENAAM
ARCHIEF
LEDEN


Verbastering

De schrijfwijze van een familienaam is door de tijd heen niet consistent geweest. Mensen konden niet altijd lezen en/of schrijven. Namen werden dan
Het overnemen van namen uit registers ging niet altijd zonder fouten, wat weer een nieuwe schrijfwijze van een naam opleverde.
geregisteerd door de clerus zoals deze het verstond of dacht te schrijven. Namen in registers werden vaak weer overgenomen zodat een andere schrijfwijze (of 'verbastering') van de naam makkelijk in stand werd gehouden. Dit overnemen kon zelf ook weer resulteren in een andere schrijfwijze doordat deze verkeerd werd overgenomen, omdat deze bijvoorbeeld slecht leesbaar was.

Bij dit stamboomonderzoek zijn de volgende schrijfwijzen gevonden : Bonsée, Bonsee, Bonse, Bonsen, Bonsel en Bonser. De laatste drie, Bonsen, Bonsel en Bonser zijn verbasteringen. Als we dan zien dat de schrijfwijze Bonsée en Bonsee (zelfs recent nog, waarschijnlijk door het minime verschil) eenvoudig in elkaar overgaan, dan houden we twee schijfwijzen over : Bonsee en Bonse.

Wat we verder met grote waarschijnlijkheid weten, is dat de herkomst van de Bonsees in Nederland in Duitsland ligt (zie herkomst). Kijken we naar welke van de twee namen, Bonsee of Bonse het meest voorkwam en vandaag de dag het meest voorkomt in Duitsland, dan blijkt dit zonder twijfel Bonse te zijn.

Concluderend zouden we kunnen zeggen dat Bonse de originele schrijwijze zou kunnen zijn. Al snel is dit verbasterd naar Bonsen, Bonsel en Bonser en in Nederland ook naar Bonsee en Bonsée.Laatst bijgewerkt op 12-05-2021