1025 personen, 148 documenten en 23 foto's in het archief.    
HOME
FAMILIENAAM
ARCHIEF
LEDEN


Verwantschap

Verwantschapsgraad

De verwantschapsgraad is een maatstaf voor de mate van bloedverwantschap of aanverwantschap tussen personen. Hoe hoger de graad, hoe verder de verwantschap.

Gradentelling

De gradentelling wordt in het Nederlands burgerlijk recht toegepast volgens een aan het Romeinse recht ontleend stelsel. Het stelsel is in Nederland vastgelegd in artikel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Directe lijn

De graad van bloedverwantschap tussen personen "die elkaar in de rechte lijn bestaan" wordt gevonden door het aantal geboorten te tellen dat tussen hen ligt. Zo bestaan ouder en kind in de eerste graad en grootouder en kleinkind in de tweede graad.

Zijnlijn

De graad van bloedverwantschap tussen twee personen in de zijlijn wordt gevonden door het totaal aantal geboorten te tellen, eerst van de ene persoon naar de eerste gemeenschappelijke voorouder, en vervolgens naar de andere persoon. Dit betekent dat broers en zussen in de tweede graad bestaan, ooms en tantes in de derde, en volle neven en nichten in de vierde graad. Kinderen van broer of zus zijn bloedverwant in de derde graad.

Aanverwantschap

Door huwelijk en geregistreerd partnerschap ontstaat aanverwantschap met de bloedverwanten van de echtgenoot of geregistreerde partner, en wel in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen die echtgenoot of partner en diens bloedverwant. Zwager of schoonzus is aanverwant in de tweede graad. De aangetrouwde oom of tante is aanverwant in de derde graad. De echtgenoot van de volle nicht van een echtgenoot is aanverwant in de vierde graad. De aangehuwde aanverwantschap wordt niet door de ontbinding van het huwelijk opgeheven.Laatst bijgewerkt op 12-05-2021